11.11.2017

Święto Niepodległości

W przeddzień 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, nasi mieszkańcy pod kierunkiem pracowników Działu Opieki i Terapii przedstawili okolicznościowy program z wierszami i pieśniami patriotycznymi.

Ważnym elementem tego spotkania była opowieść patriotyczna naszego mieszkańca i znanego ciechanowianina p. J. Olszewskiego, który z opowieści swojego dziadka przekazał szczegóły wyzwolenia Ciechanowa.