22.12.2022

Wywiad dla KRDP

W dniu 22 grudnia 2022 r. nasze mieszkanki udzieliły wywiadu dla Katolickiego Radia Diecezji Płockiej (KRDP). Tematem przewodnim były wspmienia dotyczące tradycji Świąt Bożego Narodzenia z różnych okresów życia.

Pan Wojciech Kęsicki rozmawiał z Paniami: Haliną, Danutą i Zofią. Były to interesujące wypowiedzi.

Wywiad był emitowany na antenie radia w pierwszy dzień Bożego Nardodzenia

zdjęcie IMG_5902.JPG
zdjęcie IMG_5904.JPG
zmiana kontrastu