Numer wewnętrzny Komórka organizacyjna
270 dyrektor DPS „Kombatant”
101 sekretariat
102 ochrona
103, 110 dyżurka pielęgniarska
105 magazyn
106 kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego
107 główna księgowa
108 dietetyk - Dział Żywienia
109 kierownik administracyjny
119 księgowość
125 kierownik Działu Opieki i Terapii
127 pralnia
128 warsztat
129 kuchnia
130 kadry
131 pracownicy socjalni
136 psycholog
150 studio telewizyjne
151 sala terapii
152 księgowość - płace
153 informatyk
157 rehabilitacja, fizykoterapia
   
zmiana kontrastu