Ciechanów, dnia 02.02.2023 r.

 

 

 Plan postępowań na 2023 rok  pobierz

 


Ciechanów, dnia 25.11.2022 r.

 

 

Przetarg na dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

https://kombatant.nowybip.pl/przetargi

 


Ciechanów, dnia 26.01.2022 r.

 

 

 Plan postępowań na 2022 rok  pobierz

 

 


Ciechanów, dnia 28.12.2021 r.

 

Przetarg na dostawę produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

https://kombatant.nowybip.pl/przetargi

 


Ciechanów, dnia 25.11.2021 r.

 

 

Przetarg na dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

https://kombatant.nowybip.pl/przetargi

 

 


Ciechanów, dnia 04.03.2021 r.

 

 Plan postępowań na 2021 rok  pobierz

 

 


 

Ciechanów, dnia 13.11.2020 r.

 

Przetarg na dostawę żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12

 

10.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 pobierz

08.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 pobierz

08.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 pobierz

04.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 pobierz

02.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 pobierz

01.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 pobierz

01.12.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 pobierz

27.11.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 pobierz

27.11.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 pobierz

23.11.2020 - Informacja z otwarcia ofert pobierz

19.11.2020 - Sprostowanie błędu - część 6: dostawa ziemniaków pobierz

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 • Formularz oferty pobierz
 • Zał. do oferty - część 1 pobierz
 • Zał. do oferty - część 2 pobierz
 • Zał. do oferty - część 3 pobierz
 • Zał. do oferty - część 4 pobierz
 • Zał. do oferty - część 5 pobierz
 • Zał. do oferty - część 6 pobierz
 • Zał. do oferty - część 7 pobierz
 • Zał. do oferty - część 8 pobierz
 • Zał. do oferty - część 9 pobierz
 • Zał. 1 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pobierz
 • Zał. 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pobierz
 • Zał. 3.1 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 1 pobierz
 • Zał. 3.2 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 2 pobierz
 • Zał. 3.3 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 3 pobierz
 • Zał. 3.4 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 4 pobierz
 • Zał. 3.5 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 5 pobierz
 • Zał. 3.6 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 6 pobierz
 • Zał. 3.7 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 7 pobierz
 • Zał. 3.8 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 8 pobierz
 • Zał. 3.9 - Załącznik asortymentowo-ilościowy - część 9 pobierz
 • Zał. 4 - Wzór umowy pobierz
 • Zał. 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pobierz

 

 


 

zmiana kontrastu