DPS "Kombatant"
rue Batalionów Chłopskich 12
06-400 Ciechanów
+48 23 672 14 85 (tel / fax)
+48 23 672 60 41
+48 23 672 60 42
+48 23 672 60 43
+48 23 672 60 44
566-11-59-527
130175598
7.30 - 15.30

zmiana kontrastu