Numer wewnętrzny Komórka organizacyjna
270 dyrektor DPS „Kombatant”
101 sekretariat
102 ochrona
103, 110 dyżurka pielęgniarska
105 magazyn
106 kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego
107 główna księgowa
108 dietetyk - Dział Żywienia
119 księgowość
125 kierownik Działu Opieki i Terapii
127 pralnia
128 warsztat - konserwatorzy
129 kuchnia
130 kadry
131 pracownicy socjalni
136 psycholog
150 studio telewizyjne
151 sala terapii zajęciowej
152 księgowość - płace
153 informatyk
157 rehabilitacja, fizykoterapia
zmiana kontrastu