Mieszkańcy naszego Domu stanowią zbiorowość żyjącą na określonym terenie. Dla niemalże 50% domowników placówka jest środowiskiem, którego z różnych powodów nie chcą lub nie mogą opuszczać. Tu zaspokaja się ich społeczne, życiowe, bytowe i duchowe potrzeby. Tu powinni czuć się "jak u siebie", bezpiecznie. Starości, przewlekłym chorobom, niepełnosprawności zazwyczaj towarzyszy uczucie osamotnienia, apatii, bezsensu życia. Dlatego bardzo istotna sprawą jest pomoc w organizowaniu czasu wolnego, którego ludzie w podeszłym wieku maja tak dużo. Wszystkie działania aktywizujące mieszkańca mają na celu utrzymaniu lub poprawienie kondycji psycho-fizycznej podopiecznego, umożliwiają samorealizację upodobań, zainteresowań. Powodują, że człowiek czuje się potrzebny, że może jeszcze czegoś się nauczyć, nawiązać nowe kontakty i zadbać o siebie.

Oferujemy następujące formy terapii:

1. Zajęcia usprawniające

W ramach tych zajęć odbywają się zajęcia plastyczne i techniczne. W skład grupy wchodzi około 10 mieszkańców, zróżnicowanych pod względem możliwości manualnych, percepcyjnych. Podczas zajęć powstają prace plastyczne wykonywane równymi metodami - rysowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanie, łączenie różnych elementów np. sznurek, masa solna, bibuła, glina, plastelina, słoma, szkło.

2. Kawiarnia

W pracę klubokawiarni angażowani są mieszkańcy. Wykonują drobne czynności czystościowe. Jest to miejsce towarzyskich spotkań mieszkańców przy herbacie i słodkościach, podczas których pracownik terapii ma możliwość wnikliwych obserwacji stosunków sąsiedzkich, prowadzenia rozmów wspierających, kierowania sposobem spędzania wolnego czasu przez pensjonariuszy.

3. Zajęcia kulinarne

Podczas zajęć mieszkańcy biorą udział w całym procesie przygotowania potrawy. Z półproduktów według określonego przepisu powstają ciasta, sałatki, desery, racuszki. Uczestniczki zajęć biorą również udział w czynnościach porządkowych, a w ostatecznej wersji do konsumpcji. W ten sposób powstają również ciasta na imprezy taneczne.

4. Zajęcia krawieckie

Biorą w nich udział panie, które kiedyś zajmowały się szyciem, bądź te które chcą zwiększyć swoje umiejętności. Podczas tych zajęć wyszywamy, haftujemy, szyjemy na maszynie, cerujemy, doszywamy łaty.

5. Kółko literackie

W ramach tych zajęć odbywają się spotkania zespołu artystycznego, przygotowuje się występy okolicznościowe, czyta wiersze, organizuje wieczorki literackie bądź zajęcia odbywają się w formie biblioterapii.

6. Muzykoterapia

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia zespołu wokalnego, podczas których trwają przygotowania do występów artystycznych, również raz w tygodniu odbywają się zajęcia z muzykoterapeutą dla osób dementywnych i niepełnosprawnych. Podczas zajęć wykorzystuje się nagrania CD. oraz instrumenty: kołatki, tamburyny, dzwonki, kastaniety.

7. Odwiedziny wg. planu

Każdy mieszkaniec jest odwiedzany 1 x w miesiącu przez pracownika terapii. Osoby wymagające częstszego kontaktu odwiedzane są 2 x w miesiącu. Codziennie odwiedza się około 6-8 osób. Odwiedziny mieszkańca pozwalają na większą orientację w sytuacji psycho-fizycznej mieszkańca. W jego sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. Prowadzone są rozmowy wspierające oraz poruszane są sprawy trudne dla mieszkańców.

8. Terapia indywidualna

Terapia są objęte osoby, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w sali terapii. Podczas terapii indywidualnej zapełniamy wolny czas osobom leżącym bądź pozostającym w pokojach usprawniamy czynności manualne, prowadzimy rozmowy wspierające, zachęcamy i mobilizujemy do większej aktywności i samoobsługi.

Terapia prowadzona przez naszych pracowników ma na celu:

  • przezwyciężenie nudy
  • włączenie jak największej liczby osób w normalny nurt życia Domu i społeczeństwie
  • usprawnienie psychiczne i fizyczne, poprawę motoryki małej i dużej
  • organizowanie czasu wolnego, uatrakcyjnianie go
  • integracja mieszkańców
  • możliwość realizacji wspólnie określonych celów.
zmiana kontrastu