echo Kombatanta

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" pod koniec 2010 roku zaczął wydawać czasopismo "Echo Kombatanta", które redagują mieszkańcy przy współudziale pracowników Domu.
Nakład czasopisma wynosi około 70 ezg.
Jest to gazeta skierowana do osób mieszkających w Domu, poruszająca sprawy dotyczące ludzi, którzy tu mieszkają i pracują.

Poniżej prezentujemy numery "Echa Kombatanta" do pobrania. Będziemy sukcesywnie dodawać kolejne numery w miarę ich ukazywania się.

do odczytania pliku pdf potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader pobierz Adobe Reader

zmiana kontrastu